#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Wat leert de balans?

Deel 2: optimalisatie

Paul Hermans 27 januari 2022

Wat leert de balans?

Spelen met de cijfers

De digitale cijfers laten toe om ermee te ‘spelen’. En dat is door Intellifin dermate gemakkelijk gemaakt dat ‘spelen’ het juiste woord is.

De Ondernemingsradar doet complexe berekeningen in een paar seconden. Daardoor kan je je adviezen vlotter voorbereiden en renderen deze sneller voor je klant.

Want nu kan je je klant vertellen wat de resultaten zouden geweest zijn als dit of dat iets anders was. Dat is verhelderend, zowel voor de adviseur als voor de ondernemer. Gamen met de cijfers is boeiend en verbetert het inzicht in de onderneming.

Adviseurs onderschatten regelmatig het belang van het optimaliseren van de cashflowcyclus. Door te vergelijken weten we nu of een bedrijf relatief veel stocks aanhoudt en eventueel (te) veel krediet aan klanten verschaft. Daar kruipt veel geld in.

Je kan snel berekenen wat de impact is van een kleine wijziging.


🌍 VOORBEELD

Deze brouwer geeft gemiddeld 71 dagen krediet aan de klanten.

Afbeelding 5

Stel dat dit kan gereduceerd worden tot 60 dagen. Dan komt er een som van 509.626 euro vrij, die kan je investeren of aan de aandeelhouders geven.

Afbeelding 6

🌍 VOORBEELD

Stel dat we bovendien in volume 5% meer verkocht hadden en onze prijzen 1% hoger geweest waren, hoe ziet dan de resultatenrekening & balans eruit en hoe evolueren de beschikbare middelen?

Afbeelding 7 Afbeelding 8

Door met de cijfers te jongleren krijgt je klant meer inzicht in zijn eigen bedrijf en krijgt hij een goed idee over de grote impact die kleine beslissingen kunnen hebben.

De digitale cijfers laten toe om elke beslissing die je overweegt in nieuwe cijfers om te zetten, tot en met het cijfer van de beschikbare middelen.

Als adviseur kan je deze rekentool ook ter beschikking van je klant stellen zodat die – uitsluitend voor zijn eigen bedrijf - zelf met de cijfers kan spelen en zo makkelijk kan nadenken over zijn bedrijfsbeleid. Wat is het resultaat als ik dit of dat zou doen?

Sommige adviseurs hebben daar schrik voor omdat dat leidt tot meer vragen van de ondernemer. Maar is het niet de rol van de huidige adviseur om met zijn klant te brainstormen over de onderneming? Zo wordt de adviseur nog meer dan vroeger de vertrouwenspersoon van de ondernemer.

Nòg meer insights?

Wat leert de balans?

Deel 3: globale efficiëntie

Paul Hermans 1 februari 2022

De rentabiliteit van het totaal actief wordt berekend aan de hand van de Dupont-formule.

Het komt erop aan enerzijds de omzet te realiseren met niet meer activa dan nodig en anderzijds zoveel mogelijk van de omzet over te houden.

De Dupont-formule speelt in op die twee facetten. Beide factoren zijn dus even belangrijk!

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Wat leert de balans?

Deel 1: liquiditeit

Paul Hermans 25 januari 2022

Om kortlopende schulden af te lossen doe je een beroep op de liquide middelen en de vorderingen die binnen het jaar vervallen.

Om dit te beoordelen bereken je de liquiditeit in enge zin of de quick ratio. Deze ratio wordt in de praktijk gebruikt om te bepalen hoe snel een onderneming in staat is zijn kortlopende schulden af te betalen (de voorraden worden hier niet mee gerekend).

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Klaar om aan de slag te gaan?

Test gratis of neem contact op

Test nu 14 dagen gratis Ik wil een vrijblijvende afspraak