#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Wat leert de balans?

Deel 3: globale efficiëntie

Paul Hermans 1 februari 2022

Wat leert de balans?

Deel de winst door het totaal actief

De rentabiliteit van het totaal actief wordt berekend aan de hand van de Dupont-formule.


🖉 FORMULE

De rentabiliteit van het totaal actief (NW/TA) is gelijk aan het product van de nettowinstmarge (NW/O) en de globale omloopsnelheid (O/TA).

DuPont Formule

In woorden: de rentabiliteit van het totaal actief is gelijk aan de nettowinstmarge vermenigvuldigd met de globale omloopsnelheid.

NW= nettowinst - TA= totaal actief - O= omzet


Het komt erop aan enerzijds de omzet te realiseren met niet meer activa dan nodig en anderzijds zoveel mogelijk van de omzet over te houden.

De Dupont-formule speelt in op die twee facetten. Beide factoren zijn dus even belangrijk!

De nettowinstmarge kan onder meer verbeterd worden door de prijzen te verhogen, de loonkosten te verlagen en te besparen op de bedrijfsuitgaven en de financiële kosten.

De globale efficiëntie meten we aan de hand van de omzet gedeeld door het totaal actief. Hoe minder activa nodig zijn om de omzet te realiseren, hoe efficiënter het bedrijf werkt.


🖉 FORMULE

Globale efficiëntie=

omzet / totaal actief = O/TA


Hoe hoger deze ratio is, hoe beter. Als de omzet sneller toeneemt dan het totaal actief, dan verbetert de ratio.

De doelstelling is niet meer geld in de onderneming te stoppen dan strikt nodig is om de omzet te genereren.

De omloopsnelheid verbetert onder meer door minder te investeren in vaste activa , de opslagduur van de voorraden in te korten, minder krediet aan klanten te geven, activa te huren i.p.v. te kopen en met goedkopere activa te werken. Liquiditeiten die niet nodig zijn kunnen beter uitgekeerd worden.

Ondernemers en adviseurs redeneren vaak alleen op basis van de weerslag op de winst. Maar het optimaliseren van de activa is even belangrijk.

Dat is het inzicht dat deze formule bijbrengt! De rentabiliteit van de totale activa maximaliseren zou de doelstelling moeten zijn.


🌍 VOORBEELD

In een bedrijf bedragen de totale activa 9 miljoen waarvan 3 miljoen stocks. De winst is 0,5 miljoen en de ratio NW/TA = 0,5/9 = 0,055 of 5,5%.

Als het bedrijf de stocks met 1 miljoen kan verminderen dan stijgt de ratio NW/TA tot 0,5/8 = 0,625 of 6,25%.

Bovendien komt er 1 miljoen cash vrij, die kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Nòg meer insights?

Wat leert de balans?

Deel 4: solvabiliteit

Paul Hermans 3 februari 2022

Met faillissement bedoelen we een feitelijke situatie van grote problemen, waarin het bedrijf moeite heeft zijn vervallende schulden af te lossen.

Slechts in een klein percentage van de gevallen verslechtert de situatie abrupt, door bijvoorbeeld het plotse verlies van een zeer belangrijke klant. Er zijn bedrijven die sterk afhankelijk zijn van één of enkele klanten. Dat is altijd een risico.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Wat leert de balans?

Deel 2: optimalisatie

Paul Hermans 27 januari 2022

De digitale cijfers laten toe om ermee te ‘spelen’. En dat is door Intellifin dermate gemakkelijk gemaakt dat ‘spelen’ het juiste woord is.

De Ondernemingsradar doet complexe berekeningen in een paar seconden. Daardoor kan je je adviezen vlotter voorbereiden en renderen deze sneller voor je klant.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Klaar om aan de slag te gaan?

Test gratis of neem contact op

Test nu 14 dagen gratis Ik wil een vrijblijvende afspraak