#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Features

Forecast

Kristel Hermans 29 juni 2022

Forecast

Ondernemers zijn nieuwsgierig over hun prestaties, hun omzet en over hun toekomst. Niet enkel op lange termijn, ze weten graag waar ze nu staan. Hoe heb ik vorig kwartaal gepresteerd? Moet ik een tandje bijsteken om de rest van het jaar te blijven groeien of ben ik goed bezig? …

Tussentijdse rapportering en forecast

Om op elk moment up-to-date te zijn bestaat in de Ondernemingsradar, naast de jaarrapportering ook een ‘tussentijdse rapportering’. Deze feature geeft je de mogelijkheid om op elk moment in het boekjaar analyses en vergelijkingen met dezelfde periode vorig jaar te maken.

Daarop verder bouwend ontwikkelden wij ook de feature ‘Forecast’. Hiermee vervolledig je het boekjaar aan de hand van cijfers van vorige periode, vorig boekjaar of eigen input. Met deze gegevens maak je dan enkele scenario’s die je snel een idee geven van het resultaat tot het einde van het boekjaar.

Deze feature heeft als voordeel dat je:

 • gezien de stijgende grondstofkosten, loonkosten… inzicht krijgt in de kosten/opbrengsten van de rest van het boekjaar
 • een schatting kan maken van de jaarwinst voor de berekening van de voorafbetalingen en de vennootschapsbelasting
 • een extra service kan verlenen naar je klant

Forecast in detail

Forecast vertrekt dus vanuit de tussentijdse rapportering en maakt een projectie naar de cijfers op het einde van het boekjaar.

Je kan vanuit verschillende vertrekpunten een projectie maken.

Bijvoorbeeld, we hebben boekhoudcijfers tot 30 juni en willen projecteren naar het resultaat op 31 december. Dan kan je:

 • cijfers van 1 juli t.e.m. 31 december van vorig boekjaar overnemen
 • cijfers van bijv. de maand mei of juni van dit boekjaar gebruiken voor de komende maanden
 • pro rata werken: uit de cijfers van januari tot juni van dit boekjaar berekent de tool een maand- of kwartaalgemiddelde waarmee de projectiemaanden worden ingevuld
 • of je vult zelf de maanden juli t.e.m. december in

Als je alle cijfers hebt ingevuld, kan je deze nog aanpassen door de cijfers of rubrieken procentueel te veranderen, manuele aanpassingen te doen of de grootboekrekening toe te voegen.

Je kan verschillende forecasts maken en met je klant bespreken. In de Ondernemingsradar krijgen ze een visuele weergave, die duidelijk is voor je klant.

Waarom niet gewoon werken met de feature ‘Toekomstplan’?

‘Forecast’ gebruik je als je een idee wil krijgen van het verdere verloop van het huidige boekjaar en bezorgt je een detail op maandbasis.

Wil je een toekomstprognose maken op langere termijn, gebruik je ‘Toekomstplan’.

De verschillen op een rijtje:

Toekomstplan
 • Resultaat: balans + resultatenrekening
 • Detail op jaarbasis
 • Plan voor vier jaar
 • Niet opgenomen in het digitaal rapport
Forecast
 • Resultaat: resultatenrekening
 • Detail op maandbasis
 • Plan voor één jaar
 • Opgenomen in het digitaal rapport

Digitaal rapport

Combineer de forecast met de jaar- en tussentijdse rapportering én optimalisaties en giet dit in het digitaal rapport voor je klant.

Zo krijg je een win-win in je service naar je klanten. Je zet een unieke digitale rapportering in de kijker en geeft je klant een blik op de toekomst!

Zien hoe de Forecast werkt? Je ontdekt het in deze video:

Nòg meer insights?

Kredietdossier

Kristel Hermans 5 juli 2022

Ondernemers die voor de financiering van hun bedrijf een krediet willen aanvragen, moeten van de bank meestal uitgebreide cijfers en prognoses voorleggen. Daarvoor kloppen ze vaak aan bij hun accountant.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Features

Uitkeringstesten: een wettelijke verplichting met een klantgesprek als bonus!

Kristel Hermans 30 mei 2022

Een bv is voor uitkeringen van dividenden en/of kapitaal, wettelijk verplicht een nettoactief- en liquiditeitstest uit te voeren. Dit om de belangen van de schuldeisers en het voortbestaan van de onderneming te beschermen.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie