#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Uitkeringstesten: een wettelijke verplichting met een klantgesprek als bonus!

Kristel Hermans 30 mei 2022

Uitkeringstesten: een wettelijke verplichting met een klantgesprek als bonus!

Een bv is voor uitkeringen van dividenden en/of kapitaal, wettelijk verplicht een nettoactief- en liquiditeitstest uit te voeren. Dit om de belangen van de schuldeisers en het voortbestaan van de onderneming te beschermen.

Dat is voor jou als adviseur hèt uitgelezen babbelmoment met je klant. Want wie geld wil uitkeren, moet even nadenken over zijn toekomst en er zijn visie over geven.

Liquiditeitstest: de noodzaak van het maken van een prognose

Met deze test controleer je of na de uitkering het bedrijf de schulden nog verder kan betalen. Daarbij volstaat het niet om de berekening op basis van de laatste jaarrekening te maken.

Je moet een summier businessplan opstellen, waarin je rekening houdt met prognoses en projecties. Dat plan moet minstens lopen tot 12 maanden na de datum van betaling.

In dat businessplan bereken je, bijvoorbeeld welk deel van de leningen de onderneming volgend jaar moet aflossen. Normaal kan dat gebeuren uit de binnenkomende cashflow. Maar de kasstroom kan veranderen wanneer het bedrijf meer of minder verkoopt, personeel aanneemt of ontslaat, investeringen plant enz.

In de praktijk maakt natuurlijk elk goed gemanaged bedrijf toekomstprognoses, maar het berekenen ervan is geen sinécure.

Intellifin helpt je met het maken van deze prognoses

Met De Ondernemingsradar is het eenvoudig om deze hypotheses te berekenen:

  • uitgaand van de cijfers van het laatste beschikbare boekjaar
  • elke toekomstprognose wordt omgezet in een journaalpost
  • eenvoudig hypotheses doorrekenen naar de volgende jaren

Het resultaat is een businessplan dat niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet, maar door de bestuurders als een nuttig instrument wordt ervaren omdat het inzicht bijbrengt. Onmisbaar als vooruitblik naar de toekomst.

Inzicht in de toekomst: praat erover met je klant!

Naast de wettelijke verplichting, zijn deze uitkeringstesten het uitgelezen moment voor een klantgesprek.

  • Praat met hem over de toekomst van zijn zaak: hoe kan hij meer winst maken, investeren, personeel aanwerven of net ontslaan…
  • Luister naar zijn plannen, beantwoord zijn vragen.
  • Leer je klant beter kennen en investeer in jullie relatie.

Maak van deze nieuwe wettelijke verplichting gebruik om nog een betere service te leveren. Je klant zal je dankbaar zijn!

Nòg meer insights?

De jaarbespreking: met goesting naar de cijfers en de toekomst kijken

Kristel Hermans 10 februari 2022

De jaarbespreking?! Mag ik het een noodzakelijk kwaad noemen of is dat wat overdreven? Feit is dat in het verleden jaarbesprekingen dikwijls nogal saai waren en enkel over cijfers uit het verleden gingen.

Lees meer #Cijferbabbel #Accountancy #Adviseren #Features

Wat leert de balans?

Deel 4: solvabiliteit

Paul Hermans 3 februari 2022

Met faillissement bedoelen we een feitelijke situatie van grote problemen, waarin het bedrijf moeite heeft zijn vervallende schulden af te lossen.

Slechts in een klein percentage van de gevallen verslechtert de situatie abrupt, door bijvoorbeeld het plotse verlies van een zeer belangrijke klant. Er zijn bedrijven die sterk afhankelijk zijn van één of enkele klanten. Dat is altijd een risico.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie