#Cijferbabbel #Accountancy #Adviseren #Features

De jaarbespreking: met goesting naar de cijfers en de toekomst kijken

Kristel Hermans 10 februari 2022

De jaarbespreking: met goesting naar de cijfers en de toekomst kijken

De jaarbespreking?! Mag ik het een noodzakelijk kwaad noemen of is dat wat overdreven? Feit is dat in het verleden jaarbesprekingen dikwijls nogal saai waren en enkel over cijfers uit het verleden gingen.

Laat ons even teruggaan naar het begin. Wat is eigenlijk het doel van zo’n bespreking? Deze vraag heb ik eind december gesteld aan een 20-tal accountants tijdens een seminarie in Hasselt. Daaruit kwamen volgende antwoorden:

Doel balansbespreking

Ik zie in deze antwoorden een consensus verschijnen: ondernemers inzicht geven in het verleden om van daaruit de brug te maken naar de toekomst. Het was op die koude decemberavond heel warm om te horen dat veel accountants samen met klanten naar de toekomst kijken.

Ik heb toen ook een tweede vraag gesteld: ‘Wat is adviseren voor jou?’

Wat is adviseren

Uit deze antwoorden komt nog harder naar voren dat de rol van de accountant ligt in het toekomstgericht cijfermatig bijstaan van de ondernemer.

En dat is precies wat wij doen met Intellifin: accountants ondersteunen met een heldere en visuele adviessoftware die inzicht geeft in het verleden en samen met ondernemers kijkt naar de toekomst.

Op vrijdag 4 maart organiseren we een webinar waarbij we met een frisse blik naar de jaarbespreking kijken:

  • Hoe geef je klanten goesting om naar hun cijfers te kijken?
  • Hoe kan je ondernemers ondersteunen om hun bedrijf te verbeteren?
  • Hoe maak je duidelijk wat er kan/moet veranderen?

Daarbij vertrekken we vanuit het verleden, slaan we de brug naar de toekomst en kijken we naar de waarde-evolutie van het bedrijf. Want iedere ondernemer wil waarde creëren met zijn bedrijf!

Naast de cijferkant van de jaarbespreking is ook de ‘hoe’ van ‘hoe pak je zo’n gesprek aan’ van belang. Daarom hebben we Dominique Baekelandt van Numeroj uitgenodigd. Zij neemt je mee naar de communicatie- en luisterkant van zo’n gesprek.

Samen tonen we je hoe je de jaarbespreking kan aanpakken en geven je hopen babbel- en luisterinspiratie.

Nòg meer insights?

Uitkeringstesten: een wettelijke verplichting met een klantgesprek als bonus!

Kristel Hermans 30 mei 2022

Een bv is voor uitkeringen van dividenden en/of kapitaal, wettelijk verplicht een nettoactief- en liquiditeitstest uit te voeren. Dit om de belangen van de schuldeisers en het voortbestaan van de onderneming te beschermen.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Wat leert de balans?

Deel 4: solvabiliteit

Paul Hermans 3 februari 2022

Met faillissement bedoelen we een feitelijke situatie van grote problemen, waarin het bedrijf moeite heeft zijn vervallende schulden af te lossen.

Slechts in een klein percentage van de gevallen verslechtert de situatie abrupt, door bijvoorbeeld het plotse verlies van een zeer belangrijke klant. Er zijn bedrijven die sterk afhankelijk zijn van één of enkele klanten. Dat is altijd een risico.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie