#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 5: wijzigingen in verkoopmarge

Paul Hermans 6 september 2021

Wat leert de resultatenrekening? Deel 5: wijzigingen in verkoopmarge

Het effect van een wijziging in de verkoopmarge

Een kleine verhoging of verlaging van de verkoopmarge kan de winst sterk doen toe- of afnemen.

🌍 VOORBEELD

De omzet is 100 en de aankoopprijs is 50. De nettowinst is 8.

Als de verkoopprijs toeneemt met 2% van 100 naar 102, dan stijgt de winst van 8 naar 10. Dat is een stijging van 25%.


Elke wijziging van de verkoopmarge heeft een hefboomeffect op de nettowinst. Daarom hou je best de evolutie van de verkoopmarge nauwlettend in het oog!

Dat kan o.m. door de resultatenrekening in % weer te geven (verticale analyse).

🌍 VOORBEELD
Afbeelding10

De cijfers tonen een voorbeeld van een kostprijs die sneller stijgt dan de omzet.

De laatste twee jaar is de verkoopmarge hier afgenomen met 3%. In % van de omzet neemt de kostprijs toe.

Het gesprek met de ondernemer moet de achterliggende realiteit naar voor brengen.

Wat is belangrijker: meer volume of hogere marge?

Veel ondernemers focussen op volumeverhoging. Maar is een prijsverhoging of kostprijsverlaging niet interessanter?

Stel een bedrijf met een verkoopmarge van 20% kan kiezen tussen:

  • een volumestijging van 10%
  • een prijsverhoging van 10%
  • een kostprijsverlaging van 10%

Wat heeft het grootste effect?

Afbeelding11

In de laatste twee gevallen verbetert de verkoopmarge. Dat brengt meer op dan volumegroei.

Het verschil in percentage is heel groot. In geval van een prijsverhoging stijgt de winst op verkopen met 50%, terwijl dat bij volumegroei slechts 10% is.

Het procentuele effect op de nettowinst is, zoals hoger reeds gezegd, nog groter.

Veel bedrijfsleiders mikken vooral op volumegroei, terwijl margeverbetering meer resultaat heeft. Inzetten op volumegroei vereist bovendien vaak hogere uitgaven voor marketing en verkoop. Een kleine prijsverhoging brengt veel op en kost niets!

Nòg meer insights?

Verras je klant met een concurrentiestudie! Vier babbelmomenten.

Kristel Hermans 10 december 2021

Als ik spreek met accountants over onze feature voor concurrentiestudies dan krijg ik regelmatig te horen “Mijn klanten vragen daar niet naar”. En uit dat ene zinnetje vloeit voort: “dus ik moet dat niet aanbieden”.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Sectoranalyse #Tips&Tricks

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 4: cashflow primeert op winst

Paul Hermans 30 augustus 2021

Een bedrijf dat winst maakt ziet soms het bedrag op de bankrekening afnemen. Veel ondernemers hebben moeite om dat te begrijpen. Er is minder geld terwijl het een goed jaar was.

De kasstroomanalyse toont waar het geld naar toe is gegaan.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Cashflow #Sectoranalyse