#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Sectoranalyse #Personeel

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 3: personeelsrendement

Paul Hermans 23 augustus 2021

Wat leert de resultatenrekening? Deel 3: personeelsrendement

Het personeelsrendement is cruciaal

In de resultatenrekening vind je de totale personeelskosten. Het is interessant om die als een percentage van de omzet te zien. Vroeger beperkte de analyse van de personeelskosten zich daartoe. We kunnen dat percentage ook vergelijken met andere bedrijven. Maar de interpretatie van zo’n percentage is moeilijk.

Als een bedrijf relatief hoge personeelskosten heeft, dan kan dat twee oorzaken hebben: te veel personeel en/of te hoge gemiddelde lonen.

Om op beide vragen een antwoord te kunnen geven halen we het aantal personeelsleden (fulltime employees/FTE’s) uit de sociale balans bij de jaarrekening of voegen we dit getal toe aan de boekhoudgegevens.

Dan kunnen we het personeelsrendement berekenen: de brutowinst per personeelslid verminderd met de gemiddelde kost van een personeelslid.

Het belang van deze analyse kan niet onderschat worden. Het is noodzakelijk om de bedrijfsleiding deze cijfers voor te leggen en ze met hen te bespreken.

Als de brutowinst per personeelslid lager is dan bij de concurrenten of collega’s, dan wijst dit meestal op een teveel aan personeelsleden of een minder efficiënte organisatie, waardoor er een lager werkvolume gepresteerd wordt. Natuurlijk kan de oorzaak ook liggen bij de factoren die hierboven besproken werden: een lagere verkoopmarge of relatief hogere kosten van diensten en diverse goederen. Een goede vergelijking kan hier klaarheid brengen.

Als de gemiddelde personeelskosten duidelijk hoger zijn dan bij de vergelijkingspunten, dan rijst de vraag of dit verklaarbaar is. Redenen kunnen zijn: relatief meer ervaren of ouder personeel, kwalitatief beter personeel, riant beloningsbeleid of een ligging in een duurdere regio. Als de personeelskosten duidelijk hoger zijn dan normaal, dan kan je een meerjarenplan opstellen om bij het gemiddelde aan te sluiten. In een crisissituatie zal soms onmiddellijk moeten ingegrepen worden. Maar ook dan moet je kijken waar je een paar jaar later uitkomt.

🌍 VOORBEELD: Brouwerijen

In dit geval betreft het de gemiddelde waarden over een periode van vijf jaar.

Afbeelding5 Afbeelding6

Je kan makkelijk aflezen welke bedrijven op het vlak van personeelsrendement minder dan gemiddeld presteren en wat de oorzaak is of de oorzaken zijn.

Eerder bleek dat Brouwerij Haacht beter dan gemiddeld presteert inzake verkoopmarge en brutowinstmarge. Het personeelsrendement blijkt evenwel een zwak punt te zijn, als gevolg van een lager dan gemiddelde brutowinst per personeelslid.

Het is de taak van de adviseur om hierop te wijzen, maar het is aan het management om maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.


De vergelijking met soortgelijke bedrijven is van doorslaggevend belang om de sterktes en zwaktes van de individuele bedrijven bloot te leggen.

Hoe verbeter je het personeelsrendement?

Afbeelding7

Nòg meer insights?

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 4: cashflow primeert op winst

Paul Hermans 30 augustus 2021

Een bedrijf dat winst maakt ziet soms het bedrag op de bankrekening afnemen. Veel ondernemers hebben moeite om dat te begrijpen. Er is minder geld terwijl het een goed jaar was.

De kasstroomanalyse toont waar het geld naar toe is gegaan.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Cashflow #Sectoranalyse

Wat leert de resultatenrekening?

Deel 2: brutowinstmarge, ebitda en nettowinstmarge

Paul Hermans 16 augustus 2021

De winst op verkopen wordt verminderd met o.m. de diensten & diverse goederen zoals huur, telecom, verzekeringen, publiciteit en de bezoldigingen van de bestuurders. De bezoldigingen van het personeel zijn in dit stadium van de resultatenrekening nog niet afgetrokken.

Als de brutowinstmarge wijzigt ligt dat dus aan de hierboven opgesomde kosten en/of aan de verkoopmarge.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Sectoranalyse