#Cijferbabbel #Tips&Tricks #Cashflow

Pralineproducent laat geld liggen

Paul Hermans 19 juli 2016

Pralineproducent laat geld liggen

Situatieschets

Een Belgische producent van pralines, chocolade en confiserie heeft de voorbije jaren enkele acquisities gedaan waardoor de liquiditeit en solvabiliteit verzwakten. Als we ons in de plaats stellen van de financiële raadgever, willen we een optimalisatie van de cashflow cyclus voorstellen.

De 'te financieren periode' optimaliseren

We starten daarom met het berekenen van het aantal te financieren dagen. Om de te financieren periode te kennen, wordt het aantal dagen voorraad en het aantal dagen klantenkrediet (incassoperiode) samengeteld en vervolgens wordt het aantal dagen leverancierskrediet hiervan afgetrokken.

Aantal te financieren dagen = opslagduur van de voorraden + klantenkrediet - leverancierskrediet

Eerst analyseren we de huidige situatie:

Neuhaus cashflow cyclus voor de optimalisatie

We ontdekken dat het klantenkrediet dat toegekend wordt uitzonderlijk lang is. Ook de voorraden blijven lang in stock. De leveranciers worden op gemiddeld 47 dagen betaald.

Voorstel tot optimalisatie:

  • Klantenkrediet stelselmatig afbouwen. Dit jaar met 17 dagen.
  • De voorraden idem. Alleen denken we, dat in het huidige jaar, deze nog wat gaan toenemen. Bijvoorbeeld met 13 dagen.
  • Leverancierskrediet uitbouwen en voortaan betalen op 60 dagen.

Het simulatieprogramma van de Ondernemingsradar berekent de beginsituatie automatisch. Vervolgens schuiven we de wijzers naar links of rechts. Het resultaat van de beschikbare geldhoeveelheid wordt instant herberekend en getoond. De interactieve tool geeft het management onmiddellijk inzicht in de toekomstige situatie. Tijdens de meeting kan er meteen bijgestuurd worden (of het management kan zelfs een eigen toegang ter beschikking krijgen).

Het resultaat:

Neuhaus cashflow cyclus na de optimalisatie

Indien dit plan gerealiseerd kan worden, nemen de beschikbare middelen in het komende jaar aanzienlijk toe!

Te onthouden

  • Breng het aantal te financieren dagen in kaart
  • Kom met een haalbaar plan dat de beschikbare middelen doet toenemen
  • Werk interactief samen met de klant
Vraag gratis demo aan

Nòg meer insights?

Waarom slaagt deze garagist er niet in om rendabel te worden?

Kristel Hermans 14 oktober 2016

Een garagist van een bekend automerk is al verscheidene jaren klant van uw kantoor. Het bedrijf maakt de laatste jaren verlies. De klant begrijpt niet hoe dat komt. Hij hoort dat andere merkgarages in de streek wel winstgevend zijn. U heeft geprobeerd uw klant duidelijk te maken waarom hij te weinig of geen winst maakt maar dat lijkt niet door te dringen. Tijd voor een andere aanpak!

Lees meer #Tips&Tricks #Cijferbabbel #Personeel

Welke ratio’s zijn echt belangrijk?

Paul Hermans 16 februari 2016

De financiële analyse kent meer dan 100 ratio’s. Welke ratio’s zijn heel belangrijk en welke minder? Traditioneel wordt in het kader van solvabiliteit sterk gekeken naar de zelffinancieringsgraad. Maar deze ratio heeft als nadeel dat hij traag reageert als het slechter gaat binnen de onderneming. De terugbetalingscapaciteit reageert sneller op een goede of slechte evolutie doordat zowel de teller (de cashflow) als de noemer (de schulden) beïnvloed worden door de wijzigende omstandigheden. Door de terugbetalingscapaciteit te combineren met de nettowinstmarge krijgen we snel een zicht op de financiële gezondheid van het bedrijf.

Lees meer #Cijferbabbel